شرکت آراد صنعت ستاره یزد جواز تاسیس خود را در سال 1396 از وزارت صنعت معدن و تجارت دریافت نموده است .

این جواز برای محصول عملگر الکتریکی انواع شیر صنعتی ( شیر برقی ) صادر شده است .