جستجو کردن
Close this search box.

پروژه‌‌های بخش کشاورزی

سایر پروژه‌ها

flipbox-image
هوشمندسازی چند خانه‌باغ در روستاهای اطراف یزد

flipbox-image
هوشمندسازی باغچه‌ها و فضای سبز استان یزد

flipbox-image
هوشمندسازی بیش از 400 هکتار زمین کشاورزی در استان قزوین