جستجو کردن
Close this search box.

پروژه‌‌های کارخانجات

flipbox-image

شرکت فولاد سفید دشت

سایر پروژه‌ها

flipbox-image

شرکت فولاد یزد

flipbox-image

کارخانه یزد بافت

استفاده در سیستم تهویه و امور تاسیسات

flipbox-image

شرکت زر نام (زر ماکارون)

flipbox-image

شرکت ممتاز نخ

امور تاسیساتی

flipbox-image

کارخانه لعاب گوهران

کنترل گاز کوره