کشاورزی و آبیاری هوشمند

سیستم آبیاری هوشمند یکی از روش هایی است که می تواند به جلوگیری از هدر رفت آب چه در مقیاس های کوچک مانند باغچه ی خانه و چه مقیاس های بزرگ مثل زمین فوتبال و کشاورزی کمک کند .

سیستم آبیاری هوشمند چیست ؟

آبیاری هوشمند سیستمی است که آبیاری زمین مورد نظر را با توجه به نیاز آن زمانبندی می کند و به صورت خودکار ، در زمان های مختلف زمین را آبیاری می کند . برخالف کنترلر (کنترل کننده) های آبیاری قدیمی که بر اساس برنامه ها و تایمرهای از پیش تعیین شده عمل می کنند، کنترلرهای آبیاری هوشمند آب و هوا، شرایط خاک، تبخیر و میزان آب مورد نیاز گیاه را می سنجند و به شکل خودکار زمانبندی آبیاری را برای شرایط حال حاضر محل تنظیم می کنند .

برای مثال :

زمانی که دما افزایش بیابد یا میزان بارش کم شود،کنترلر های آبیاری هوشمند فاکتور های مختص آن محل مانند نوع خاک را در نظر گرفته و تعداد دفعات و مدت آبیاری را تنظیم میکنند. شما می توانید همانطور که در منزل نشسته اید ، زمین و فضای مورد نظر را با گوشی همراه هوشمند خود کنترل، آبیاری و کوددهی کنید.

انواع کنترل کننده های آبیاری هوشمند :

در واقع دو نوع کنترلر (کنترل کننده ) سیستم آبیاری هوشمند وجود دارد :

کنترلر های بر پایه ی آب و هوا (ET)

و سنسورهای رطوبت خاک

محل اینکه کدام یک گزینه ی بهتری است، بستگی به منطقه ی جغرافیایی شما و ویژگی های آن دارد.

سیستم آبیاری هوشمند با سنسور رطوبت خاک : 

کنترل کنندههای آبیاری هوشمند مبتنی بر حسگر رطوبت خاک ، برای اندازهگیری میزان رطوبت خاک از فن آوری های خوبی استفاده میکنند . سنسورها به هنگام دفن در ناحیه ریشه چمنها، درختان یا درختچهها، رطوبت خاک را به طور دقیق اندازهگیری کرده و سپس این اطلاعات را به کنترل کنندهها منتقل میکنند.

سنسور رطوبت خود به دو روش طبقه بندی میشود :

الف. سیستم آبیاری چرخه معلق

در این روش کنترل کنندهها همانند روش سنتی تنظیم شدهاند، که زمان آغاز و پایان برای آبیاری دارند. تفاوت این سیستم در این است که در صورت وجود رطوبت کافی در خاک، آبیاری برنامهریزی شده بعدی را متوقف میکند.

ب. سیستم آبیاری متناسب با نیاز

در این روش یک آستانه پایین و باال برای کنترلرها تعریف شده است، که در صورت عدم وجود رطوبت کافی در خاک و پایین آمدن از سطح حداقلی مورد نیاز ، آبیاری آغاز میشود .

ج. سیستم آبیاری هوشمند مبتنی بر آب و هوا

کنترل کنندههای مبتنی بر آب و هوا، که به عنوان کنترل کنندههای تبخیر و تعرق )ET )نیز شناخته میشوند، از دادههای محلی هواشناسی برای تنظیم برنامه آبیاری استفاده میکنند.

تبخیر و تعرق ترکیبی است از تبخیر از سطح خاک و تعرق گیاهان. این کنترل کنندهها اطالعات مربوط به وضعیت آب و هوا را جمع آوری کرده و زمان آبیاری گیاهان را تنظیم میکنند تا سطح به مقدار مناسب و به اندازه کافی آب دریافت کند.

داده های هواشناسی (ET ) از چهار پارامتر آب و هوایی استفاده میکنند: دما، باد، تابش خورشید و رطوبت . این دقیق ترین روش برای محاسبه مقدار نیاز زمین کشاورزی به آب است.

بطور کلی سه نوع کنترلر (ET ) مبتنی بر آب و هوا داریم :

الف. کنترل کنندههای مبتنی بر سیگنال

در این روش از دادههای هواشناسی یک منبع عمومی برای محاسبه )ET )تبخیر و تعریق سطوح استفاده میشود. سپس دادههای (ET ) ازطریق اتصال بیسیم به کنترلرها ارسال میشود.

ب. کنترلرهای (ET ) مبتنی بر اطالعات تاریخی

از یک منحنی از پیش تعیین و برنامهریزی شده بر اساس اطالعات تاریخی آب در مناطق زمین استفاده میکنند. این منحنی میتواند براساس دما و شدت تابش خورشید تنظیم شود.

ج. کنترل کننده اندازه گیری آب و هوا در سایت

از داده های آب و هوایی جمع آوری شده در سایت استفاده میکند تا )ET )را به طور مداوم اندازهگیری کرده و زمانبندی آبیاری را تنظیم کند.

سواالت متداول پیرامون کشاورزی هوشمند :

مزایای کشاورزی هوشمند را بگویید؟ استفاده از سامانه هوشمند کشاورزی به دقیق بودن روند کشت شما کمک شایانی خواهد کرد هم چنین تقریبا می توان ادعا کرد که این سامانه بیش از نیمی از کارهای روزانه یک کشاورز را انجام خواهد داد. یکی از قابلیت های بسیار خوب سامانه هوشمند این است که قابلیت کنترل از راه دور را در اختیار کشاورز قرار می دهد.

سنسور هوشمند آب چه کار کارکردی دارد؟ همانطور که می دانید PH آب، در سلامت گیاهان تاثیر مستقیمی دارد. یکی از موارد استفاده از این سنسورها همین موضوع است.

چند نمونه ابزار و دستگاه هوشمند کشاورزی را نام ببرید؟ به عنوان مثال دستگاهی مانند شیردوش، تراکتورهایی که بدون سرنشین و … از جمله مواردی هستند که کشاورزی را به میزان زیادی بهبود بخشیدند. شرکت آراد صنعت در زمینه آبیاری هوشمند پروژه های زیادی را تاکنون اجرا نموده است که  چند نمونه آن در زیر ذکر شده است  : https://aradsanat.co/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/