مجوزها و گواهینامه

مجوز واحد فناوری

پارک های علم و فناوری زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند.
شرکت آراد صنعت ستاره یزد توانسته است در زمینه طراحی و ساخت عملگر شیر برقی  (مشاوره، پژوهش و خدمان مهندسی در حوزه فوق) مجوز فعالیت و استقرار در پارک علم و فناوری اقبال  را در فروردین سال 1400 کسب نماید .

پروانه بهره‌برداری

پروانه بهره برداری شرکت آراد صنعت ستاره یزد از سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد
این واحد تولیدی در سال 1396 راه اندازی شد و این پروانه جهت تولید انبوه عملگر الکتریکی انواع شیر صنعتی اعطا گردید.

جواز تاسیس

شرکت آراد صنعت ستاره یزد جواز تاسیس خود را در سال 1396 از وزارت صنعت معدن و تجارت دریافت نموده است. این جواز برای محصول عملگر الکتریکی انواع شیر صنعتی (شیر برقی) صادر شده است.

گواهینامه ثبت اختراع

شرکت آراد صنعت ستاره یزد توانست در سال 1399 گواهی ثبت اختراع را دریافت نماید.