ساختمان مرکزی ایرانسل

این پروژه که شروع آن سال 99 بوده و پایان آن سال 1400 میباشد در زمینه هوشمند سازی سیستم گرمایشی،سرمایشی تمامی بخش های ساختمان مرکزی ایرانسل  تعریف شده است بدین ترتیب که با کنترل شیر های رایزر و بایپس توسط عملگر های برقی (شیر برقی) شرکت آرادصنعت دمای آب رفت و برگشت از ساختمان را کنترل مینماید.

از مزایای این طرح میتوان به کاهش مصرف انرژی،پایش لحظه ای دمای موتور خانه،استیبل بودن دمای ساختمان ها در فصول مختلف و با در نظر گرفتن پارامتر هایی مانند روز های تعطیل،دمای هوا ،دمای ساختمان و….اشاره کرد.