عملگر های پارت ترن(ربع گرد)

شرکت فنی مهندسی آراد صنعت توانسته است با تولید کاملا داخلی انواع عملگر های برقی در سطوح مختلف از نظر کاربرد(صنعتی،تاسیسات،کشاورزی و….)نیاز کشور از این محصول را تا حدی رفع نماید.

این نوع عملگر ها پارت ترن (ربع گرد) معمولا بر روی شیر آلات قابل نصب بوده و به صورت عمده به عنوان شیر برقی از آن ها یاد میشود.این عملگر های برقی در سه تیپ کاری توسط شرکت ارائه میگردد که در ذیل آمده است: